Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Fordon och bilanpassningar

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför att allmänna kommunikationer inte kan användas. Avsaknad av allmänna kommunikationer berättigar inte till bilanpassning.

För personer som inte kan komma i och ur bil och som har behov att regelbundet färdas med personbil.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt att köra bil eller färdas i personbil.

Förskrivare


Anpassning av förarplats: Läkare. Utprovning ska ske tillsammans med ansvarig arbetsterapeut och hjälpmedelskonsulent.

Anpassning av passagerarplats: Arbetsterapeut. Utrovning ska ske tillsammans med hjälpmedelskonsulent.

Kriterier


Nedanstående kriterier ska uppfyllas

 1. Behovet ska vara regelbundet över hela året. Bilen ska användas minst två gånger per vecka.
 2. Bidragsbeloppet kan uppgå till max ¾ basbelopp och får inte överstiga 50% av bilens nuvarande marknadsvärde enligt Motorbranschens Riksförbunds prislista.
 3. Bilen ska ägas av personen eller annan familjemedlem som är skriven på samma adress och som denne stadigvarande sammanbor med.
 4. Bidraget kan förnyas tidigast var nionde år. Undantag från tidsgränsen kan göras om den funktionshindrades medicinska status markant förändras. Läkarintyg krävs vid ny ansökan.
 5. Bidraget kan utgå till personer som inte omfattas av det statliga bilstödet. Om personen omfattas av statligt bilstöd men får avslag på det kan man inte ansöka om bilanpassning via sjukvårdshuvudmannen.
 6. Det måste finnas ett beslut innan anpassning utförs.
Bidrag kan betalas ut för 
 1. en eller flera åtgärder under en nioårsperiod till ett sammanlagt värde motsvarande ¾ basbelopp.
 2. anpassning av förar- eller passagerarplats.
 3. hand- och fotreglage om det behövs för att köra bilen. I dessa fall ska bedömning göras av Vägverket.
 4. att ta sig i och ur bilen på förar- eller passagerarsidan (endast en sida).
 5. fastsättning av rullstolen som förarsäte.

Bidraget omfattar inte

 1. Standardutrustning som automatlåda, servostyrning, farthållare, reglerbar stol, aircondition, reglering av stol,  centrallås, dubbdäck/vinterhjul, regnsensor, back- och parkeringshjälp, motor/kupévärmare, värmesits med mera.
 2. Elektrisk höjdreglering av säte för bilar med högre insteg.
 3. Husbil eller husvagn.
 4. Körlektioner.

Eget ansvar


 1. Anpassningen tillfaller personen som beviljas anpassning. Det gäller även vridbart säte.
 2. Kostnad för registreringsbesiktning i enlighet med §38 i fordonskungörelsen.
 3. Kostnad för eventuellt nytt körkort.
 4. Kostnader överstigande ¾ basbelopp.
 5. Kostnad för eventuella reparationer av bilanpassningen.
 6. Överflyttning av bilanpassning till ny bil om byte sker inom nioårsperioden.
 7. Demontering och eventuell återställning av bil till orginalutförande.

Isokoder


12 12 __ Fordonsanpassning och tillbehör till fordon

Sortiment och blanketter


Bilanpassning

Ordination av bilanpassning - underlag

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt på 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

 

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service