Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Stödhjul till cykel, fot/handdriven trehjulig cykel och påhängscykel till rullstol

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför måttliga till stora svårigheter att förflytta sig längre sträckor utomhus till följd av balansbesvär eller kraftnedsättning och som inte kan cykla på en tvåhjulig manuell cykel.

Trehjulig manuell cykel till barn kan förskrivas tidigast från det året barnet fyller fyra år.

Mål med hjälpmedlet


Cykeln ska göra det möjligt att förflytta sig självständigt utomhus och/eller ge möjlighet till alternativ motorisk träning.

Förskrivare


Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast.

Antal


Endast en cykel kan förskrivas.

Eget ansvar


Person som bedöms ha behov av trehjulig cykel eller en påhängscykel erbjuds förskrivning genom fritt val. Personen får då en rekvisition som motsvarar 50% av genomsnittskostnaden för en trehjulig/handdriven cykel inklusive tillbehör. Läs mer under Fritt val av hjälpmedel enligt ägandemodellen. Cykel och tillbehör tillfaller brukaren som också står för alla kostnader för reparation, service med mera. Om personen väljer att inte utnyttja erbjudandet om fritt val gäller reglerna för egenavgift vid förskrivning av trehjulig cykel, läs mer.

Uppföljning


Personens förmåga att cykla ska utvärderas. Jämför mot uppsatta mål. Förskrivaren ska ta ställning till eventuell åtgärd och fortsatt uppföljning.

Tänk på


  • Endast manuell cykel och stödhjul till manuell cykel kan förskrivas.
  • Tvåhjulig cykel med stödhjul ska provas innan trehjulig cykel kan förskrivas.
  • Personen måste kunna cykla självständigt på ett säkert sätt, både för sig själv och omgivningen. Vårdnadshavare är ansvarig för barn.
  • Vid perceptionsstörning, syn- eller hörselnedsättning ska läkare rådfrågas.
  • En bedömning ska göras av personens förmåga att sitta på en sadel med eller utan tilbehör under aktiviteten.
  • Cykeln ska användas regelbundet, minst två gånger per vecka.
  • En ny cykel till vuxna kan förskrivas tidigast efter 7 år efter att en ny bedömning av behovet gjorts. Om personens medicinska behov har förändrats kan byte ske inom 7-årsperioden.
  • Ny förskrivning till barn kan ske när de vuxit ur sin cykel och inte längre kan cykla på den.
  • Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att specialanpassa cykeln om det finns behov av det.

Vid beställning


Kontakta hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelscentralen för dialog och eventuell utprovning.

Isokoder


12 18 06 Tre- och fyrhjuliga cyklar med fotpedaler, för en person

12 18 09 Trehjuliga handdrivna cyklar

12 18 21 Cykelanpassningar

12 24 36 Hjälpmedel för att koppla en rullstol till en cykel

Sortiment och blanketter


Sortiment cyklar

 

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt på 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service