Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Lyftar och lyftselar

För vem?


För personer som behöver hjälp med överflyttning och där andra enklare överflyttningshjälpmedel inte tillgodoser behoven.

För personer som självständigt kan klara överflyttningar med hjälp av en stationär lyft.

Badkarslyft kan förskrivas till person som ordinerats varma bad som behandling av en läkare.

Mål med hjälpmedlet


Målet är att överflyttningar sker på ett säkert sätt för både den funktionshindrade och för vårdaren.

Förskrivare


Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Badkarslyft ska förskrivas av läkare. Läkaren gör en medicinsk bedömning om varma bad är en effektiv långsiktig behandling.

Antal


Grundprincipen är att endast en mobil personlyft kan förskrivas eftersom alla modeller idag är hopfällbara och möjliga att ta med. Det kan finnas särskilda skäl/funktionella behov som motiverar avvikelser från principen.

Stationära lyftar kan förskrivas om inte mobil lyft tillgodoser behoven. Stationär lyft installeras på max två platser i bostaden, hygienutrymme och sovrum. Ytterligare lyft kan inte förskrivas för att undvika nedsmutsning eller motsvarande, om personen till exempel har behov av att flytta över från hjälpmedel för utebruk till inomhusanvändning. Det kan finnas särskilda skäl/funktionella behov som motiverar avvikelser från principen. Kontakta hjälpmedelskonsulent för vidare dialog.

Uppföljning


Uppföljning enlighet enligt förskrivingsprocessen.

Besiktning


Besiktning av sakkunnig person ska göras enligt SS-EN ISO 10535:2007. Besiktningen ska dokumenteras.

Besiktning av tak- och väggmonterade lyftar ska ske innan dessa tas i bruk.

Samtliga personlyftar ska besiktigas årligen.

Lyftar som ägs av hjälpmedelscentralen har hjälpmedelscentralen ansvar att besikta.

Bostadsanpassningsbidrag


Trapphissar, hissar, lyftplattor och liknande omfattas inte av rekommendationerna i hjälpmedelsförteckningen. Dessa hjälpmedel beviljas och bekostas vid behov av ett speciellt bostadsanpassningsbidrag som kommunen handlägger.

Tänk på


Stationära lyftar

Om personlyft på hjul eller annan enklare lyftanordning inte tillgodoser behovet av lyfthjälpmedel i den funktionshindrades hem, kan stationär lyft förskrivas. Stationär lyft kan endast förskrivas på den adress där personen folkbokförd eller vistas permanent.

I första hand rekommenderas vägg- och golvstolpsmontage. Om takmonterad lyft är den bästa lösningen ska förskrivaren förvissa sig om att det är en långsiktigt bra lösning och bostadssituation.

Fastighetsägarens tillstånd krävs före montering av stationär lyft.

Montering och demontering av stationär lyft bekostas av sjukvårdshuvudmannen.

Förskrivning av stationär lyft skall ske i samråd med hjälpmedelscentralen.

Lyftselar

Var observant på att kombinationsavtal mellan lyftsele och lyft krävs om inte båda kommer från samma leverantör. Hjälpmedelscentralen försöker se till att upphandlat sortiment är godkänt att använda "korsvis" men det kan finnas äldre produkter där detta inte är tillåtet. Kontrollera med kundservice om du är osäker. Mer information finns också under "läs mer".

Eget ansvar


Brukaren kan själv hyra en smidig mobil personlyft från Hjälpmedelscentralen för att ta med på resa, semester eller liknande även om en mobil personlyft eller stationär lyft är förskriven.

Återställning av bostaden efter nedmontering av stationär lyft bekostas av brukaren.

I samband med byte av bostad, utan att det finns medicinska skäl för bostadsbytet, debiteras 500 kronor för nedmontering, projektering och montering av stationär lyft i nya bostaden. Arbetet utförs av huvudmannen.

Isokoder


12 36 03 Hjullyftar för överflyttning av en sittande person med hjälp av lyftselar/lyftslingor

12 36 04 Hjullyftar för överflyttning av en stående person

12 36 06 Hjullyftar med fasta säten för överflyttning av en stående person

12 36 09 Hjullyftar för överflyttning av en liggande person

12 36 12 Stationära lyftar monterade på väggar, golv och/eller i tak

12 36 15 Stationära lyftar monterade på eller i andra produkter

12 36 18 Stationära fristående lyftar

12 36 21 Lyftselar, sitsar och bårar

Sortiment och blanketter


Lyftar och överflyttningshjälpmedel

Hjälpmedel för tunga brukare

Läs mer


Kombinationslista

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service