Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Ramper

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som använder manuell eller elektrisk rullstol.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt att ta sig upp/ner för trappa eller annan nivåskillnad.

Förskrivare


Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Antal


Endast ett par ramper kan förskrivas.

Eget ansvar


Personen bekostar själv ramp som ska användas vid fritidsbostad.

Uppföljning


Uppföljning enlighet enligt förskrivningsprocessen.

Tänk på


Kontrollera noga trappans höjd så att lutningen inte blir för stor! Läs mer!

Kriterier


Ramp kan förskrivas som lån för kort tid vid den egna bostaden, till exempel i väntan på en bostadsanpassning eller om behovet av rullstol är kortvarigt.

Om behovet av ramp vid den egna bostaden är permanent ska ansökan om bostadsanpassning ske hos kommunen.

Ramp kan förskrivas för längre tids användning om den används regelbundet minst fyra gånger per månad.

Isokoder


18 30 15 Portabla ramper

Sortiment och blanketter


Ramper

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service