Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Sittvagnar

För vem?


För barn med funktionsnedsättning som medför stort behov av sittstöd i sittvagnen och som den allmänna handelns vagnar inte kan tillgodose.

Tvillingvagn kan förskrivas till barn med höftledsgips/ortos och till barn över tre år som har ett syskon i spädbarnsålder och på grund av sin funktionsnedsättning inte kan använda syskonsits/ståbräda. Kontakt tas med hjälpmedelskonsulent.

Mål med hjälpmedlet


Att sittvagnen ska göra det möjligt förflytta sig vid vardagsaktiviteter i närmiljön för familjen, på samma sätt som för familjer med barn utan funktionsnedsättning.

Förskrivare


Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Antal


Endast en sittvagn kan förskrivas.

Eget ansvar


Standardtillbehör bekostas av personen/vårdnadshavaren. Som standardtillbehör räknas t ex suflett och korg/förvaringsväska som normalt finns att tillgå till sittvagnar som finns på öppna marknaden. Tillbehör utöver standardtillbehör och som motiveras av medicinska behov kan förskrivas och bekostas av huvudmannen.

Uppföljning


Uppföljning i enlighet med förskrivingsprocessen.

Tänk på


För barn med funktionsnedsättning som bedöms bli varaktig är det viktigt att växla från sittvagn till rullstol så tidigt som möjligt.

Utbudet på konsumentmarknaden är idag mycket stort, det finns många olika modeller och typer av stöd. Dessa ska uteslutas före förskrivning.

Isokoder


12 27 07 Liggvagnar och paralplyvagnar

Sortiment och blanketter


Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service