Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Överflyttningshjälpmedel

För vem?


För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning i säng och/eller förflytta sig till/från sängen.

För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt resa/sätta sig och flytta mellan olika sittmöbler, säng och hygienstolar/toalett.

För personer med funktionsnedsättning som medför behov av hjälp med överflyttning och lägesändring av annan person.

Mål med hjälpmedlet


Att gör det möjligt att självständigt ändra läget i sängen och/eller att förflytta sig till/från säng.

Att underlätta lägesändring och överflyttning med hjälp av vårdare.

Att göra det möjligt att få en god personlig omvårdnad i sängen med en annan persons hjälp.

Att ge vårdaren en god arbetsmiljö.

Förskrivare


Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut.

Antal


Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas. Det kan finnas särskilda skäl/funktionella behov som motiverar avvikelser från grundprincipen.

Vid förskrivning av glidlakan ska först ett lakan förskrivas och utvärderas. Efter utvärdering kan ytterligare ett lakan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enlighet enligt förskrivningsprocessen.

Tänk på


Observera att överflyttningsplattform endast är avsedd för förflyttning kortare sträcka, cirka 1-2 meter. Kontrollera i aktuella bruksanvisning.

Isokoder


12 31 03 Glidbrädor, glidmattor, draglakan och vändningsmattor

12 31 06 Vridplattor, vändskivor

12 31 09 Fristående lyftbågar

12 31 12 Repstegar

12 31 15 Uppresningsbälten

12 31 21 Överflyttningsplattformar

Sortiment och blanketter


Överflyttningshjälpmedel

Hjälpmedel för tunga brukare

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service