Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Sängbord

För vem?


För personer som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom vistas i sängen stora delar av dygnet.

För personer som utför dialys i hemmet.

Mål med hjälpmedlet


Att göra det möjligt att självständigt kunna nå och förvara föremål som behövs för att kunna utföra olika aktiviteter i det dagliga livet i sängen. Det kan till exempel vara att äta, larma eller påkalla uppmärksamhet samt förvara tillbehör till hemdialys.

Förskrivare


Arbetsterapeut, distriktssjuksköterska och sjuksköterska vid dialysmottagning.

Antal


Endast ett läsbord kan förskrivas.

Uppföljning


Uppföljning enlighet enligt förskrivingsprocessen.

Eget ansvar


Ett stort utbud av säng- och läsbord finns på konsumentmarknaden och dessa uppfyller oftast personens behov och kan på ett bra sätt anpassas till hemmiljön.

Isokoder


18 03 15 Sängbord

Sortiment och blanketter


Övriga tillbehör vid säng

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service