Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Höftskyddsbyxor

För vem?


För personer med diagnostiserad osteoporos eller stark misstanke om detta.

För personer med lågt BMI.

För personer som tidigare har haft höftfraktur.

För personer där fallpreventiva åtgärder inte haft effekt.

Mål med hjälpmedlet


Undvika skada vid fall.

Förskrivare


Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Antal


Max tre par byxor kan förskrivas per år. Undantag kan göras om speciella problem finns. Kontakta Hjälpmedelscentralen.

Utprovning


Prova ut lämplig storlek efter mått. Höftmåttet ska tas över stussen på bredaste stället i centimeter.

Beställ en höftskyddsbyxa från Hjälpmedelscentralen. När den första byxan levererats och provats en kortare tid, beställ ytterligare max två höftskyddsbyxor. Var särskilt observant på bedömning och instruktion om personen har nedsatt kognitiv förmåga, demens eller liknande.

Kriterier


Riskbedömning enligt Downton Fall Risk Index ska göras.

För personer med tre poäng eller mer genomförs åtgärder enligt vårdprogram för fallprevention i teamet.

Om fallrisken kvarstår trots åtgärder (nivå D) bedöms patientens behov av eventuell höftskyddsbyxa.

Information till patient, anhörig och/eller vårdpersonal är grundläggande för att höftskyddsbyxan ska få avsedd effekt och användas.

Ta reda på om patienten

klarar att ta på och av byxan själv eller behöver hjälp vid till exempel toalettbesök.

behöver använda byxan dygnet runt (stiger upp på natten).

står eller sitter vid toalettbesök.

Uppföljning


Senast tre månader efter förskrivningen ska brukarens situation och användningen av höftskyddsbyxorna följas upp. Om höftskyddsbyxorna har förskrivits inom den slutna vården är överrapportering speciellt viktig.

Förnyad bedömning ska göras efter ett år. Det kan vara aktuellt att förskriva nya byxor. 

Isokoder


09 06 24 Kroppsskydd

Sortiment och blanketter


Höftskyddsbyxor

Läs mer


Socialstyrelsen riktlinjer för personer med demenssjukdom

Fakta: Osteoporos

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se

Råd om vård dygnet runt på 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsstöd och service