Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Epilepsilarm

För vem?


För personer med diagnostiserad epilepsi.

Mål med hjälpmedlet


Att kunna kalla på uppmärksamhet vid epilepsianfall, när personen inte själv kan larma. Larmets räckvidd är inom hemmet.

Förskrivare


Läkare

Antal


Endast ett epilepsilarm kan förskrivas.

Förskrivning och uppföljning


Särskild rutin för förskrivning av epilepsilarm finns då det är nödvändigt att larmet funktionstestas dagligen.

Tänk på


Utredning av epilepsianfallens art och varaktighet är viktigt för val av larm och för att kunna göra rätt inställningar.

Epilepsilarm ersätter inte personal, eftersom ett larm aldrig kan bli helt säkert.

Med passiva larm menas en typ av larm där brukaren själv inte medvetet behöver larma för att larmet ska aktiveras.

Passiva larm räknas som skyddsåtgärd och fordrar personens medgivande.

Hjälpmedelscentralen ansvarar för utbildning om larmet vid utlämnandet, men inte för justeringar eller inställningar av larmet.

Isokoder


222718 Personliga nödlarm

Sortiment


Epilepsilarm

Läs mer


Socialstyrelsens meddelandeblad
Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Landstingets webbplats för hälsa, sjukvård och tandvård, 1177.se
Råd om vård dygnet runt, 1177.se (nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service