Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Bildstöd

För vem?


För personer med kognitiv funktionsnedsättning.

För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala, uttrycka sig ickeverbalt, uttrycka sig genom teckenspråk eller skriva.

Mål med hjälpmedlet


Att ge ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer.

Att möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivare


Arbetsterapeut, logoped

Eget ansvar


Förbrukningsmaterial som uppmärkning, inplastning, kardborreband, toner, papper med mera bekostas av användaren själv.

Dator och skrivare för att kunna tillverka bilder är inte förskrivningsbart.

Uppföljning


Det kan ta lång tid innan bildstödet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Tänk på


Bokstavs- och symbolsatser/-tavlor kan tillverkas av hjälpmedelskonsulent enligt underlag från förskrivaren.

Vid omfattande behov kan programvara för egen bildtillverkning förskrivas.

Vid beställning


Kontakta vid behov logoped/hjälpmedelskonsulent på Hjälpmedelscentralen för dialog.

Isokoder


22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd
22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor
22 21 90 Presentationsmaterial för bokstavssatser och symbolsatser

Sortiment


Länk till sotrtiment - Bildstöd

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 VårdguidenRåd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2018-06-21
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service