Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Personcentrerad processkartläggning

Varför använda: Kartläggningens styrka ligger i att den utgår från alla som påverkar/påverkas av processen. Den ger en gemensam förståelse/bild till grund för att identifiera gap och förbättringsområden.

Tillvägagångssätt:

  1. Definiera grupp (kund/patient/brukare/elev/klient etc.) som processen riktar sig till - ålder- och könsfördelning, antal, riskgrupper, unika behov etc

  2. Säkerställ att alla som påverkar/påverkas av processen är representerade i kartläggningsarbetet

  3. Alla förbereder sig inför start med att ta del av erfarenheter från någon som processen riktar sig till

  4. Beskriv bakgrund och definition av process
  5. Kartlägg processen utifrån mall - säkerställ att alla frågor besvaras
Tips!
Många processer går över avdelnings/enhets/ verksamhetsgränser. Ett tips för att få bättre förståelse för varandras del av processen kan vara att göra studiebesök hos varandra eller att gå processen tillsammans.

Dokument/mallar

Mer information med utförligare beskrivning och dokumentationsmallar på Qulturums metodsida (nytt fönster) 

Kontakt

Mari Bergeling
mari.bergeling@rjl.se

Maria Malmström
maria.a.malmstrom@rjl.se

Uppdaterad: 2015-08-13
Maria Malmström, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion