Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Speciella sittmöbler och formgjuten sits

För vem?


För personer som på grund av funktionsnedsättning har behov av extra stöd, till exempel bålstöd och nackstöd för att kunna bibehålla en sittställning som gör det möjligt att utföra aktiviteter i dagliga livet.

Formgjuten sits: För personer med grav funktionsnedsättning där tillräckligt stöd i sittande inte kan ges med tillgängliga produkter, tillbehör och anpssningar.

Mål med hjälpmedlet


Hjälpmedlet ska göra det möjligt att utföra aktiviteter i dagliga livet självständigt.

Förskrivare


Arbetsterapeut och sjukgymnast.

Läkare (formgjuten sits). Utprovning sker i samarbete med hjälpmedelskonsulent.

Antal


Grundprincipen är att endast ett hjälpmedel kan förskrivas. Eftersom specialstolar i många fall är skrymmande och svåra att transportera kan det finnas behov av att förskriva mer än en om det till exempel finns behov av det både i hemmet och i skolan. I vissa situationer behövs ett annat hjälpmedel för utomhusanvändning då specialstolen är "skräddarsydd" för att ge mycket stöd i sittandet och storleken är anpassad till kläder som används inne.

Om specialstolen används som ersättning för rullstol kan det finnas behov av underrede för både inomhus- och utomhusanvändning. Var observant på att olika leverantörer tillåter olika användningsområden.

Kriterier


I första hand ska enklare lösningar provas först, till exempel inställbar kontorsstol, kökspall/hög pall eller vilstol, kildyna, förhöjningsdyna och likande .

Behovet av att självständigt utföra olika aktivteter ska vara frekvent och förekomma flera gånger per dag.

Ibland kan specialstolen vara ett alternativ till rullstol för att erbjuda bra stöd i sittande.

Specialstol kan inte förskrivas i de fall behovet endast är att personen behöver komma närmare intill ett bord.

Elektriskt underrede till specialstol kan förskrivas om personen väger mer än 20 kg eller om vårdaren har en dokumenterad funktionsnedsättning som innebär att han/hon inte klarar av att höja stolen på annat sätt t ex med gaskolv.

Innan formgjuten sits förskrivs ska noggrann behovsbedömning göras och alla andra möjligheter ha uteslutits.

Eget ansvar


Personen ansvar själv för inköp av enklare produkter som barnstol, inställbar kontorsstol, kökspall/hög pall/stol eller vilstol som finns att tillgå i öppna handeln.

Uppföljning


Uppföljning enligt förskrivingsprocessen. Uppföljning bör ske regelbundet 1-2 gånger per år, eftersom behoven och förmågan att utföra olika aktiviteter ofta förändras.

Isokoder


18 09 21 Speciella sittmöbler

18 09 39 Modulära sittsystem

Sortiment


Länk till sortiment

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

 Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-06-20
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service