Region Jnkpings ln Regelverket Hjälpmedel i Jönköpings län
plus.rjl.se/hjalpmedel

Kompressionsutrustning

För vem?


För personer med

 • venös bensårssjukdom där tillfredsställande kompression ej uppnås med hjälp av kompressionslinda/strumpa.
 • lymfödem.
 • ödem av annan kronisk genes.

Mål med hjälpmedlet


Att minska svullnad och/eller smärta.

Att förhindra sår och sårrecidiv samt förbättra ärrläkning.

Att minska annan ödemreducerande behandling.

Förskrivare


Läkare, lymfterapeut.

Antal


Endast en kompressionspump kan förskrivas. I vissa fall kan mer än en strumpa/ärm behövas.

Eget ansvar


Egenavgift 150 kronor/månad. Egenavgiften faktureras via Hjälpmedelscentralen. Högkostnadsskydd för samtliga behandlingshjälpmedel är 1800 kronor per tolvmånadersperiod.

Tänk på


Kompresssionsutrustning förskrivs ej till personer med:

 1. uttalade ödem med samtidig hjärtinsufficiens
 2. pågående infektion
 3. akut djup ventrombos
 4. malignitet i ben
 5. arteriell ytlig by-pass eller symptomgivande arteriell insufficiens

Gå igenom nedanstående inför förskrivning:

 1. Kontrollera patientens cirkulation i ben innan start av all kompressionsbehandling. 
  Mät ankeltryck samt ankeltryckindex med doppler.
 2. Vid behandlingens start tas ett utgångsmått av ben eller arm. Ta minst 2 omfångsmått.
 3. Behandlingsordination: 
  - Vilket tryck på pump ska anläggas? - Hur ofta och hur länge ska behandling ske?
  Ett vanligt utgångsläge för behandling är 40 mmHg i tryck och med en behandling
  cirka 1-2 gånger per dag och cirka 30 minuter per gång.
  Läkare avgör behandlingstryck samt omfattning av behandlingen.
 4. Inled gärna behandlingen för patient med ett lägre tryck än vad som är ordinerat de första
  1-2 gånger och endast en kortare stunds behandling. Öka sedan successivt upp till ordinerad nivå.

Uppföljning


Personer med kompressionsbehandling skall följas upp kontinuerligt efter överenskommelse med förskrivaren. Utvärdera behandlingseffekt av pumpbehandling genom att följa måttet på arm/ben. Jämför med utgångsmåttet.

Isokoder


040603 Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

Sortiment


Kompressionsutrustning

Läs mer


FAKTA Svårläkta sår

Hjälpmedelscentralens kundservice

010-242 87 00

Hjälpmedelscentralen
Länssjukhuset Ryhov, hus P5
551 85 Jönköping

Hjälpmedelscentralen

 

websesam

Inloggning WebSesam (nytt fönster)

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden


Råd om vård dygnet runt, 1177.se
(nytt fönster)

plus.rjl.se/fakta

Uppdaterad: 2017-07-31
Lovisa von Goes, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service