Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Föredrag vid vetenskapliga konferenser 2014

Förteckning över föredrag vid vetenskapliga konferenser.

  • Norderyd O. Parodontit - när inflammation destruerar tandens fäste. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-14 november 2014.
  • Bergendal B. An up-date on ectodermal dysplasia. IADH, 22nd Congress International Association for Disability and oral Health, Berlin, Tyskland, 2–4 oktober 2014.
  • Bergendal B. Networking in rare disorders. Establishing a resource center for rare disorders in dentistry. NCRD, 3rd Nordic Conference on Rare Diseases, Helsingfors, Finland, 4–5 september 2014.
  • Slotte C. Treatment of peri-implant lesions. Bone, Biomaterials & Beyond. Guided Bone Regeneration Symposium, Venedig, Italien, 17 maj 2014.
  • Anastassaki Köhler A. Bettfysiologiska symtom - ett ökande problem? TandhygienistDagarna,  Göteborg, 30 mars-1 april 2014.
  • Bergendal B. Seeing patterns in diagnostics of ectodermal dysplasia. IEDN, International Ectodermal Dysplasia Network, Milano, Italien, 28–29 mars 2014.
  • Josefsson E. Ortodontiskt behandlingsbehov hos ungdomar med svensk respektive utländsk bakgrund. Odontologiska Temadagar, Örebro, 30-31 januari 2014.
Uppdaterad: 2018-04-25
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården