Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Forskningsrapporter och postrar 2014

Förteckning över forskningsrapporter och postrar vid vetenskapliga konferenser.

Forskningsrapporter

 • Bergendal B*, Norderyd J, Josefsson E. Protetisk habilitering av ungdomar med oligodonti efter multidisciplinär behandlingsplanering. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-14 november 2014.
 • Grundström C*, Norderyd O, Renvert S. Treatment of peri-implant mucositis using an air-abrasive or ultrasonic device. A ramdomized clinical trial. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-14 november 2014.
 • Holmqvist F. Allvarlig postoperativ blödning - case report. Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-14 november 2014.
 • Norderyd N*, Klingberg G, Faulks D. Oral hälsa hos barn med funktionsnedsättning- vad tillför ICF-CY i tillägg till ICD-DA? Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-14 november 2014.
 • Sundell AL*, Ullbro C, Marcusson A, Tvetman S. Barn med läpp-, käk- och gomspalt - en riskgrupp för karies? Odontologisk Riksstämma, Stockholm, 13-14 november 2014.
 • Sayardoust-Tabrizi S. Does the choice of dental implants matter in the periodontally compromised smoking patient? Danish Society for Oral Implantology Annual Meeting 2014, Vejle, Danmark, 24 oktober 2014.
 • Anastassaki Köhler A. On temporomandibular disorders - time trends, associated factors, treatment need and treatment outcome.  Svenskt Smärtforum, Uppsala, 23-24 oktober 2014.
 • Bergendal B*, Bakke M, McAllister A, Sjögreen l, Åsten P. Profiles of orofacial dysfunction using the Nordic Orofacial Test-Screening (NOT-S). IADH, 22nd Congress International Association for Disability and oral Health, Berlin, Tyskland, 24 oktober 2014.
 • Norderyd J*, Faulks D, Klingberg G. Oral health - what informatin does ICF-CY provide in addition to ICD-DA? IADH, 22nd Congress International Association for Disability and oral Health, Berlin, Tyskland, 24 oktober 2014.
 • Norderyd J*, Alm A, Nilsson AK. The paediatric dentist participating in diagnosing rare diseases – Coffin Lowry syndrome as example. NCRD, 3rd Nordic Conference on Rare Diseases, Helsingfors, Finland, 4–5 september 2014.
 • Isaksson H. Caries prevalence at 20 years of age: influence of parental factors during infancy. EAPD, 12th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Sopot, Polen, 5–8 juni 2014.
 • Norderyd J*, Faulks D, Klingberg G. Oral health, medical diagnoses, and functioning in children with disabilities – a study using the ICF-CY. EAPD, 12th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry, Sopot, Polen, 5–8 juni 2014.

 

Postrar

 • -
Uppdaterad: 2019-01-16
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården