Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Framtida chefskap

Kursen vänder sig till dig som vill bidra till en god utveckling i Region Jönköpings län. Du är väletablerad i din yrkesroll och önskar komplettera med kunskap och förståelse om hur Regionens ledningssystem fungerar. Du är nyfiken på ”hur det hänger ihop” i syfte att göra det bättre för den som du finns till för i ditt nuvarande yrkesliv.

Du stimuleras av

  • att göra det bästa för invånaren.

  • att utveckla din förmåga att leda dig själv och andra.

  • att lära och våga utmana ditt sätt att tänka i mötet med andra.

  • att påverka genom ett synligt, aktivt och personligt engagemang.

Programmets innehåll
Programmet innefattar två terminer och cirka en dag i månaden avsätts.

Första terminen innehåller halvdagsföreläsningar och reflektion i grupp utifrån centrala frågor för chefsuppgiften (Dokumenten chefs- och medarbetarepolicy, budget och verksamhetplan, Ditt och Mitt ansvar).

Andra terminen bygger på med fortsatta samtal i reflektionsgrupper samt ett fältarbete om vad som är bäst för invånare ur ett ledningsperspektiv.

Kontakt

Raymond Lenrick

Eva Werner

Anna Fabisch

Är du intresserad av att delta?

Anmälan görs via din chef till HR-chefen.
 

 

Uppdaterad: 2018-02-22
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion