Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Person som ritar ett pussel

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är ett av Region Jönköpings läns strategiska utvecklingsområden. Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdrelaterad skada. En säker vård är något som är mycket viktigt för alla, patienten känner trygghet, medarbetarna är mer tillfreds med sitt arbete och merkostnaden för att rätta till misstag minskar.

Regionens vision är att skapa förutsättningar att "göra rätt från början". Viktiga delmål på vägen är:

  • att förebygga uppkomst av fel
  • att göra uppkomna fel synliga för lärande
  • att förhindra oönskade konsekvenser av uppkomna problem

Det ställer stora krav på hela organisationen, att se över alla våra processer, om vi ska lyckas förbättra kvaliteten på säkerhet i vården. Vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Mänskliga fel och misstag, som leder till att patienter kommer till skada, ska minimeras genom systemtänkande och delaktighet i planering av de egna arbetsprocesserna.

Detta är avgörande. Patientsäkerhet handlar om systematisk kvalitetsutveckling. Genom att utveckla nya arbetssätt kan vården bli säkrare.

För att göra vården säker för patienten arbetar regionen sedan 2008 med ett koncept som kallas "Säker vård – alla gånger". Det består av 16 områden, som vi har illustrerat som 16 pusselbitar, som vardera innehåller ett åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador. Övergripande mål för satsningen är att minska antalet vårdskador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården. Regionens utvecklingsarbete med patientsäkerhet är kopplat till pusslets olika områden och syftar till att hjälpa medarbetare att se över sina processer för att jobba mer patientsäkert.

Den sammanhållande projektledaren/koordinatorn för arbetet finns på Qulturum, som också ansvarar för en speciell webbplats för utvecklingsarbetet.

Uppdaterad: 2020-12-02
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion