Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Resultat Mikrosystem

 

Ett mikrosystems processer

Analys med fokus på informationsflödet i en av mikrosystemets processer; problem, möjligheter och lösningar (pdf)

Neonatalvårdsenheten, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Ett studentarbete av Karina Wahl och Maria Ström,
Högskolan i Jönköping, maj 2012

Rapporten beskriver mikrosystemets processer och aktörer. Aktörerna är personal, patienter, föräldrar, studenter och avdelningsledning i mikrosystemet neonatalvårdsenheten på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Mikrosystemet och dess aktörer beskrivs i en Rich Picture och informationsflödet i en delprocess beskrivs i en informationsmodell. Fokus ligger på det informationsflöde som sker i samband med det akuta omhändertagandet och inskrivningen av ett nyfött barn på avdelningen.

Syftet med arbetet är att göra en analys av hur bästa möjliga informationsflöde skulle kunna se ut i den aktuella processen. En beskrivning av ett önskat nyläge av denna process vad gäller informationsflödet och informationsförsörjningen görs. Olika förbättringsförslag ges och diskuteras.

Karina Wahl och Maria Ström, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Jönköping.
 

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion