Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Mätning och analys

   Tolkning/analys Hur använda
1. Beskrivande statistik, tabeller samt utan genomtänkt grafisk representation Tolkning möjlig men ej statistiskt underbyggda slutsatser

Genomtänkta tabeller, välja diagram med omsorg utifrån det sammanhang det presenteras i.

2. Linjediagram - se film i högerspalt
Mätning över tid, analys ad hoc
Tolkning möjlig och enkla statistiskt underbyggda slutsatser

Visa mätningar/dag, månad, vecka, år, kvartal mm
Lämpligt vid <10 mätpunkter

3. Sekvensdiagram - se film i högerspalt
(Förenklat styrdiagram)
Median som underlag för enklare analys
Tolkning självklart möjlig och statistiskt väl underbyggda slutsatser

Visa mätningar/dag, månad, vecka, år, kvartal mm. Lämpligt vid 10-15 mätpunkter.

4. Styrdiagram - se film i högerspalt
Medelvärde och standardavvikelse som underlag för mer avancerad analys
Tolkning självklart möjlig och statistiskt mycket väl underbyggda slutsatser

Visa mätningar/dag, månad, vecka, år, kvartal mm. Lämpligt vid 15-40 mätpunkter. För val av diagram använd beslutsträd - se högerspalt.

Kontakt

Qulturum
qulturum@rjl.se

Instruktionsfilmer till linje-, sekvens- och styrdiagram

För användare inom Region Jönköpings län:

  1. Linjediagram
  2. Sekvensdiagram
  3. Styrdiagram – enskilda värden i SPCXL

För användare utanför Region Jönköpings län:

  1. Linjediagram
  2. Sekvensdiagram
  3. Styrdiagram / enskilda värden

Mallar mätning och analys

Mer information

 

Uppdaterad: 2017-08-21
Mari Bergeling, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion