Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Projektledarutbildning

Projektledarutbildningen genomförs utifrån behov och har tagits fram efter önskemål från sjukvårdens ledningsgrupp och utvecklingschefer i Region Jönköpings län.
Utbildningen är ett samarbete mellan Qulturum, IT-centrum och Projektstegen. Representanter från Regionens kommunikationsavdelning är också involverade som föreläsare.
Då regionen nu arbetar i projektformer finns ett ökande behov av kompetens i projektledning.

Utbildningen syfte är att ge fördjupade kunskaper i projektledning. Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha fått fördjupad kunskap om att:

  • Leda projekt utifrån regionens ramverk för projekt och Projektstegen
  • Ha förståelse för de olika projektrollerna med dess olika mandat, ansvar och befogenheter
  • Använda verktyg för effektiva arbetssätt och gynnsamt arbetsklimat
  • Vara trygg i sin roll som projektledare med kunskap om olika gruppers dynamik
  • Rapportera och kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt till såväl styrgrupp som övriga intressenter

Målgruppen är de som arbetar med/eller kommer att arbeta med projektledning inom Region Jönköpings län

Kontakt

Maria Malmström

 

 

 

 

Uppdaterad: 2021-05-20
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion