Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Inledning

Bakgrund

Svåra förvärvade hjärnskador är förhållandevis ovanliga tillstånd i Sverige med en incidens om 3/miljon efter trauma. Data för icke traumatiskt skadade saknas (1). Forskning visar dock på värdet av att utreda och behandla dessa patienter tidigt. Ofta medför skadan bestående funktionsproblem med nedsatt aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället. Dessa patienter har behov av interprofessionellt omhändertagande med specialistkunskap både i den akuta, den postakuta och i den kroniska fasen.

Terminologin har förfinats i och med att vi i högre grad kan diskriminera mellan olika grader av medvetandestörning. Den internationella termen ”Disorders of Consciousness” (DOC) har översatts till ”långvarig medvetandestörning” och omfattar Ickeresponsivt vakenhetssyndrom (tidigare vegetativt tillstånd, VT) och minimalt medvetandetillstånd (MCS).

Tillstånden kan uppkomma efter trauma, anoxi, subarachnoidalblödning, intracerebralt hematom, hjärninfarkt, svåra CNS-infektioner, förgiftningar och metabola tillstånd. Med långvarig menas i detta sammanhang en varaktighet överstigande 4 veckor efter hjärnskadan. Patienterna kan antingen stanna kvar i det långvarigt medvetandestörda stadiet RLAS 1-3 eller förbättras till ett stadium av desorientering RLAS 4-10. Återhämting kan pågå under flera år. Moderna studier visar att prognosen för återhämtning är betydligt bättre för dem som uppnår ett minimalt medvetandetillstånd inom tre månader efter skadan (1).

Mer information

Detta är ett underdokument till Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Uppdaterad: 2019-04-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion