Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Biverkningsprofylax vid opiodbehandling

Profylax mot förstoppning

När opioidbehandling inleds bör laxantia sättas in för att så långt möjligt förebygga biverkningar:

  • Starta med tarmmotorikstimulerande medel – natriumpicosulfat 7,5 mg/ml, 10-15 droppar till natten. Reglera dosen efter behov, doser upp till 30-40 droppar per dygn är inte ovanligt. Vid stora doser kan behandlingen delas upp på två tillfällen per dag.
  • Vid otillräcklig effekt kan behandlingen kompletteras med osmotiskt aktiva medel - Laktulos, Movicol.
  • Om ovanstående behandling inte fungerar föreligger indikation för depottablett Targiniq (innehåller oxikodon och naloxon).
  • Vid svår förstoppning kan naloxonliknande läkemedel, tablett Moventig eller injektion Relistor ges. I samråd med smärtenheten eller PVE. OBS! Kontraindicerat vid subileus/ileustillstånd.
  • Vid opioidutlöst förstoppning ska bulkmedel undvikas (Vi-Siblin, Lunelax, Inolaxol etcetera)
  • Tänk på att ändra laxantiadoseringen om opioiddosen justeras!

Profylax mot illamående

  • Illamående/kräkning förebyggs med t.ex. meklozin (Postafen®) 25 mg x 2. Överväg alltid antiemetika vid insättning. Här sker ofta en viss adaptering varvid medlet kan sättas ut efter någon vecka eller två.
Uppdaterad: 2021-03-02
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv