Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Personer som håller en smartphone med texten 1177 vårdguiden på displayen

eHälsolyftet

eHälsolyftet är ett projekt som pågår under 2015. Syftet med eHälsolyftet är att medarbetare ska känna till och ha kunskap om begreppet eHälsa och förstå hur det kan användas i det dagliga arbetet tillsammans med patienten.

Bakgrunden är att stödja huvudstrategin i den nationella handlingsplanen 2013-2018 som är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. Tanken är också att främja syftet med den nya patientenlagen som är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Övergripande mål

  • Ökad användning av e-tjänster via 1177 Vårdguidens e-tjänster

  • Ökad användning av webbplatsen 1177 Vårdguiden

Förväntat resultat

  • Medarbetare inom vården ska känna och förstå den nytta som e-tjänster ger för verksamheten och patienterna.
  • Medarbetare inom vården ska känna sig trygga i hur eHälsa fungerar.
  • Medarbetare inom vården ska veta hur eHälsa kan användas för att skapa nytta i det dagliga arbetet.

Projektet tillhandahåller

  • eUtbildning – korta avsnitt där medarbetare kan öka kompetensen om eHälsa.
  • Webbinarier med möjlighet till fördjupning inom önskat område.
  • Filmer för spridning av budskapet.
  • Stöd för förbättringsarbete runt eHälsa

Kontakt

Marie Åhs, projektledare eHälsolyftet

 

Uppdaterad: 2018-10-10
Agneta Levin, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion