Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Riskbedömning med instrumentet ROAG

Bild av ROAG blankett.ROAG (Revised Oral Assessment Guide) är ett enkelt riskbedömningsinstrument för att förbättra munhälsan hos äldre.

Bedömningen tar bara 3-4 minuter att utföra. ROAG beskriver tillståndet inom nio områden i munnen, från friskt till sjukt (gradering 1-3)

 

Riskinstrument för munhälsa:

Instruktion och vägledning för bedömning:

Definitioner 
av åtgärder enligt Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

Åtgärder:

Praktiska redskap:

Dessa blanketter, manualer, filmer och annat material finns också under fliken Gör så här - Material.
 

Vad gör vi om ROAG-bedömningen visar minst en 3:a?

Kontakt bör tas med tandvården. Personen, närstående eller annan ställföreträdare kontaktar i första hand personens ordinarie tandläkare. Om personen inte har någon tandvårdskontakt vänd er till närmaste Folktandvårdsklinik.

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som en del av sjukdomsbehandlingen. Det är bara den tandvård som har samband med sjukdomen eller sjukdomsbehandlingen som ingår. Det görs alltid en individuell prövning av landstinget eller regionen innan man kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Läs mer på 1177.se: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Tandvard-i-samband-med-vissa-sjukdomar-och-sjukdomsbehandlingar/

Om man har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan man behöva förebyggande tandvård. Då kan man ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. Läs mer på 1177.se http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Sarskilt-tandvardsbidrag/

-------

 

Syftet med ROAG

  • Identifiera problem i munhålan
  • Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder
  • Ge stöd för dokumentation
  • Fungera som beslutsunderlag för konsult eller remiss till läkare/tandvård
  • Utvärdera insatta åtgärder

-------

ROAG-J – inklusive förslag till förebyggande åtgärder

ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide – Jönköping) är ROAG kompletterat med förslag på förebyggande åtgärder som vård- och omsorgspersonal själva kan göra samt vad som bör remitteras till läkare/tandvård.

Med hjälp av ROAG-J kan munhälsoproblem inom vård- och omsorg identifieras med god systematik. En stor fördel med instrumentet är att det skapas ett gemensamt språk för alla berörda.

Målet är att fler äldre inom vård och omsorg ska få en ROAG-bedömning och att munhälsan blir en naturlig del av omvårdnaden. Allt för att förbättra både munhälsan och allmänhälsan hos äldre och sjuka.

ROAG-J i Senior alert är utarbetat av tandhygienisterna Eva Herremo och Charlott Karlsson, samt tandläkare Monica Nordling, Folktandvården Region Jönköpings län.

----

Kontakt

Senior alert support kan hänvisa vidare till kontaktperson.

PrintFriendly Skriv ut läsvänlig version  

Uppdaterad: 2019-12-04
Erica Löwhagen, Wetterhälsan, Privata vårdgivare