Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Amningskomplikationer

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid amningsrelaterade problem eller misstanke om amningskomplikation hänvisas patienten till amningsmottagning på respektive BB/kvinnoklinik eller till BVC.

I Region Jönköpings län finns en gemensam amningsstrategi för Kvinnohälsovård, Förlossning, BB, Neonatalavdelning/ Barnklinik och Barnhälsovård.

Amningsstrategi, Region Jönköpings län

Resistens i bröst bör även värderas enligt SVF bröstcancer. Detta gäller i synnerhet för förändringar som kvarstår efter avslutad amning.

Bröstcancer SVF (Fakta Kirurgi)

Fastställt: 2015-05-28

Reviderad: 2019-03-21

Giltigt till och med: 2021-03-21

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Smålandsstenars vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2019-03-22
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv