Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Amningskomplikationer

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Vid amningsrelaterade problem eller misstanke om amningskomplikation hänvisas patienten till amningsmottagning på respektive BB/kvinnoklinik eller till BHV.

BHV
-
klinisk bedömning, BHV genomför ej provtagning eller receptförskrivning

  • Svamp hos mor, första behandling med kräm
  • Sprickor och små sår på bröstvårtan och/eller vårtgården
  • Mjölkstockning

Amningsmottagningen
– klinisk bedömning, ställningstagande till provtagning, odling och antibiotikabehandling

  • Djupt sittande svamp som behöver tablettbehandlas
  • Långvariga sår
  • Mastit
  • Abscessmisstanke

I Region Jönköpings län finns en gemensam amningsstrategi för Kvinnohälsovård, Förlossning, BB, Neonatalavdelning/Barnklinik och Barnhälsovård.

Amningsstrategi, Region Jönköpings län

Resistens i bröst bör även värderas enligt SVF bröstcancer. Detta gäller i synnerhet för förändringar som kvarstår efter avslutad amning.

Bröstcancer SVF (Fakta Kirurgi)

Fastställt: 2015-05-28

Reviderad: 2021-02-22

Giltigt till och med: 2023-02-22

Fastställt av: Medicinsk programgrupp Kvinnohälsa och primärvård

Ansvarig grupp: Kvinnohälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Annegret Sauer, Verksamhetschef, Bra Liv Smålandsstenar vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv

Författare:

Uppdaterad: 2021-02-26
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv