Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Kurator

Kuratorn arbetar med psykosocialt arbete inom hälso-och sjukvården. Vid behov kan kuratorn vara en resurs i det psykosociala arbetet rörande parkinsonpatienter. Kurator kan kontaktas bl a när det gäller :

. Stöd till patient och anhöriga

. Stödjande samtal och krisbearbetning

. Myndighetskontakter, godmanskap, LSS-ärenden, m.m

 

Mer information

Detta är en fördjupning till Parkinsonism

Uppdaterad: 2019-09-11
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv