Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Högspecialiserad utredning av patienter vid Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Schema utredningsveckor

Förberedelsevecka

 • Beslut ÖL+planeringsansvarig
 • Bokningsunderlag
 • Utse koordinator
 • Planeringsmöte med teamet

Vecka 0

 • Syfte med planerad inläggning
 • Schemaläggning
 • Planera välkomstmöte
 • Utse kontaktperson
 • Tavelmöte (torsdag)

Vecka 1

 • Information morgonmöte måndagar
 • Funktionsrond tisdagar
 • Inskrivning i slutenvård tisdag/onsdag
 • Välkomstmöte med närstående torsdag/fredag
 • Patientpärm via kontaktperson
 • Kartläggning av patientens livssituation
 • Aktivitetsanamnes
 • Medicinsk bedömning
 • CRS-R och BRS om möjligt
 • Observationslista hela dygnet

Vecka 2

 • Funktionsrond tisdagar
 • Bedömning av observationslista
 • RLASx1
 • CRS-Rx1
 • BRSx1
 • Filmningx1
 • Observationslista hela dygnet

Vecka 3

 • Funktionsrond tisdagar
 • Bedömning av observationslista
 • RLASx1
 • CRS-Rx1
 • BRSx2
 • Observationslista hela dygnet

Vecka 4

 • Funktionsrond tisdagar
 • Bedömning av observationslista
 • RLASx1
 • CRS-Rx1
 • BRSx2
 • Filmningx1
 • Observationslista hela dygnet

Vecka 5

 • Teamkonferens tisdag klockan 14.00-14.30
 • Sammanfatta utredningsresultat
 • Ställa diagnos
 • Informera närstående, klockan 14.30-15.30

Funktionsrond för RIMA klockan 09.15-09.45, bemanningskoordinator bemannar RIMA klockan 09.10-09.50 för att möjliggöra undersköterskans delaktighet i funktionsronden.

Medicinsk bedömning

 • Status - hjärta, lungor, blodtryck, vakenhet, kranialnerver, pupiller och tonus
 • Läkemedelsgenomgång - reducera sederande farmaka, överväg behandling med Amantadin
 • Skylta MRT och DT-bilder och komplettera eventuellt med nya bilder (skadeutbredning, uteslut hydrocefalus)
 • Beställ neurofysiologisk utredning inklusive EEG, SEP, eventuellt MEP och hjärnstamsaudiometri, om det ej är gjort
 • Blodprover- hormonscreening; TSH, T4, S-Kortisol klockan 07.30.

BRS=Bedömning av respons på sinnesstimulering. Bedömningen utförs 2 ggr/vecka.
RLAS=Rancho Las Amigos kognitionsskala. Bedömning utförs av alla i teamet till funktionsrond 1 ggr/vecka.
CRS-R=Coma Recovery Scale Revised. Bedömning utförs av sjukgymnast + eventuellt läkare till funktionsrond, 1 ggr/vecka.
Filmning vecka 2 och vecka 4.

 Ansvariga för innehåll på sidan

Wolfram Antepohl
Verksamhetschef, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköping

Marie Lindgren
Överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Linköping

Mer information

Detta är ett underdokument till Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning
 

Uppdaterad: 2021-02-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion