Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Mars 2015

Tårtan går till kirurgavdelning 1, Hudiksvalls sjukhus
Temat för denna månads tårta: ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

Så här berättar Linda Knutsson Fröjd om hur de tänker där:

Alla patienter har rätt till säker omvårdnad

Alla patienter har rätt till säker omvårdnad och att skyddas mot vårdskador. Ofta tampas vi i sjukvården med överbeläggningar och underbemanning och det speciellt då som det är extra viktigt att det är lätt att göra rätt!

Inskrivningsmall

Inskrivningsmallen underlättar och gör riskbedömningar för de vanligaste vårdskadorna till en naturlig del av inskrivningssamtalet. Riskbedömningar för undernäring, trycksår, fall och ohälsa i munnen är integrerat i inskrivningsmallen och genomförs direkt när patienten kommer till avdelningen. Inskrivningsmallen utvecklas och förbättras kontinuerligt med små ändringar.

När det finns ökad risk för att patienten ska drabbas av vårdskada ska det vara lätt att göra upp en plan och genomföra åtgärder för att förebygga detta! På baksidan av inskrivningsmallen finns förslag på de åtgärder som vi kan erbjuda på vår vårdavdelning. Blir det ”rött” vid inskrivningen ska en vårdplan upprättas.

I kirurgavdelningens arbete med Senior alert har man bland annat tagit fram

  • Inskrivningsmallpatientinformation i form av ett enkelt A4-blad -se bild
  • en inskrivningsmall i A4, som ska underlätta inskrivningsamtalet (se länk nedan)

Munvårdsskåp

Munvårdskåpet i korridoren har bidragit till att fler patienter får åtgärder för ohälsa i munnen, särskilt åtgärder mot muntorrhet. Muntorrhet är ett vanligt problem bland de kirurgiska patienterna, det kan leda till obehag för patienten och påverkar nutritionen.

Nutritionsprojektet

https://www.vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2015/Nr-2-2015-2/Glad-nar-vikten-okar/

 

Kontaktperson

Linda Knutsson Fröjd
Kirurgavdelning 1
Hudiksvall

Uppdaterad: 2015-05-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion