Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Stipendiater våren 2015

Signe Thorfinn-stipendiater 2015

Från vänster: Arne Thorfinn, familjerepresentant från stiftelsen och Gunilla Wivast, ordförande.
Därefter stipendiaterna: Ann Fagher, Linda Dahlquist, Britt-Marie Magnusson, Linda Jakobsson, Gerd Skogar, Daniel Florin, Kajsa Salmela och Izabella Magyarovari
Foto: Mikael Bergström

Tisdagen den 28 april 2015 samlades åtta stipendiater i Qulturumhuset för att motta sina stipendier ur Signe Thorfinns stiftelse.

Styrelsens motiveringar

Kajsa Salmela, sjuksköterska på Skillingaryds vårdcentral, får ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 20.900 kronor. Stipendiet ska användas till en utbildning i KBT på Sicilien.
Utbildningen handlar om KBT vid sviktande självkänsla och perfektionism hos ungdomar och vuxna. Detta är ett hälsoproblem som finns i alla åldrar och utför ett hälsohinder för många patienter Kajsa möter.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna utbildning då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att resa till andra länder för att inhämta nya erfarenheter.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Gerd Skogar, sjuksköterska på Öxnehaga vårdcentral, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 7.800 kronor. Stipendiet ska användas för deltagande på en konferens i Stockholm som anordnas av sårsjuksköterskor i Sverige. Ett bensår är ett lidande både fysiskt, psykiskt och socialt för den drabbade. Gerd önskar uppdatera sina kunskaper rörande bensår med denna konferens.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna utbildning då Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina yrkesområden.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Linda Dahlquist och Linda Jakobsson, sjuksköterskor på Onkologkliniken, Ryhovs sjukhus, erhåller vardera ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 9.400 kronor. Stipendiet ska användas för deltagande på utbildningen "Samtalskonst inom vården" som genomförs i Rimforsa. Linda och Linda arbetar med cancerpatienter och anser det viktigt att känna sig trygga i sin roll att ge stöd och råd till patienterna.
Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium till denna utbildning då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att inhämta nya kunskaper.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Britt-Marie Magnusson och Ann Fagher, sjuksköterskor i Värnamo kommun, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 3.000 kronor vardera. Stipendiet ska användas för att hospitera på Stockholms sjukhem. Britt-Marie och Ann anser det värdefullt för dem att genomföra denna hospitering och att få ta del av avancerad hemsjukvård.
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Izabella Magyarovari och Daniel Florin, sjuksköterskor på Geriatriska kliniken, Ryhovs sjukhus, erhåller ett stipendium ur Signe Thorfinns stiftelse på en summa av 20.100 kronor vardera. Izabella och Daniel ska åka på en strokekonferens i Wien. Strokevården utvecklas snabbt och Izabella och Daniel anser det värdefullt att få denna möjlighet att uppdatera sina kunskaper inom strokevården.
Signe Thorfinns önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas inom sina områden i Sverige och andra länder. Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med ett stipendium till denna resa och deltagandet i konferensen.
Med stipendiet följer en uppmaning att delge kollegor den nya kunskap som erhålls.

Kontakt

Anna-Karin Jeppsson
Tfn 036-32 12 15

Uppdaterad: 2016-06-09
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion