Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård alla gånger - område 1Område 1. Tidigt upptäcka svårt sjuk - och agera - Barn

 

 

 

  Vitala parametrar består av: Blodtryck, andningsfrekvens, saturation och puls.Det är viktigt att tidigt upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera, innan tillståndet hinner förvärras och bli livshotande.
För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov. I riktlinjerna ska även ingå kriterier för när man ska kontakta ansvarig läkare och konsultera IVA-kompetens.
Vitala parametrar ingår även som bas i mer komplexa system som vissa vårdenheter använder. På landstingets akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system) och på vissa vårdavdelningar används MEWS (Modified early warning
Övergripande styrdokument

Vitala parametrar - tidigt upptäcka svårt sjuka barn och agera. PEWS (Pediatric Early Warning Score) och TUB-B (Tidig upptäckt och behandling - Barn) (Region Jönköpngs läns intranät)

Vitala parametrar - tidigt upptäcka svårt sjuka barn och agera. PEWS (Pediatric Early Warning Score) och TUB-B (Tidig upptäckt och behandling - Barn) (Region Jönköpngs läns intranät)

 

 

Att skriva ut

Informationsblad om PEWS och TUB-B-trappan för barn (pdf)

Fördjupning

Bok: Tidig upptäckt och behandling för vuxna och barn, författare Susan Erichsen och Elisabeth Haddleton

MIG (Länssjukhuset Ryhov)

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Maria Ekelund, bitr. verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov

Charlotte Engvall, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Maria Ekelund

Charlotte Engvall

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Mätningar

  • Journalgranskning för följsamhet
  • Enkät för att mäta medarbetarnas trygghet

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Uppdaterad: 2018-08-24
Maysae Quttineh, Primärvårdslab Jönköping Väst, Psykiatri rehab o diagnostik