Region Jnkpings ln Vårdpersonal
Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg

Goda exempel med region/landsting- och kommunperspektiv

 

Om det förebyggande arbetet med Senior alert i Lindesbergs kommun.

(Lindesbergs kommun)

Ta del av Lindesbergs kommuns förebyggande arbete kopplat till Senior alert och deras framgångsfaktorer för en bättre samverkan. Läs mer eller ta del av bildspel här.

Kontakt: Liselotte Rydén-Melin, enhetschef och Gunilla Hedblad, MAS.

 

Arbetet med Senior alert ur ett kommunperspektiv.

(Töreboda kommun)

Om arbetet med Senior alert ur ett kommunperspektiv. Läs mer här (pdf) 

Implementering av blåsdysfunktion i Töreboda kommun - Läs mer här (ppt) Bra tips att använda när din enhet ska införa ny rutin att riskbedöma blåsdysfunktion.  Kontakt: Agneta Bakir, kvalitetsstödjare för Töreboda kommun,

 

Andel viktminskningar bäst i Sverige

(Region Örebro)

I Region Örebro län har hälso- och sjukvården och kommunerna lyckats väldigt bra med att få till hela den vårdpreventiva processen i Senior alert och detta har lett till betydande förbättringar för de äldre. Läs mer här

 

Kommuner med bra resultat i PPM-mätningen om trycksår

(Ekerö kommun och Gotlands kommun)

Två kommuner som fått mycket goda resulat i PPM-mätning av trycksår våren 2015 är Ekerö kommun, Stockholm och Gotlands kommun. Läs mer här

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2019-03-19
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion