Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Diagnostik och utredning

 • Klinisk bedömning av allmäntillstånd, respiration, cirkulation, kranialnervstatus
 • Se över och sätt ut sederande läkemedel eller medel som motverkar läkning och/eller interagerar på ett ofördelaktigt sätt
 • Fatta- och dokumentera beslut om eventuell vårdbegränsning
 • Kontrollera blodstatus, fB-glukos, CRP, elektrolyter, njur- och leverstatus liksom hormonscreening i blod, TSH, T3, T4, S-Kortisol
 • Frikostig blodgaskontroll
 • Om skäl finns kontrolleras EKG, eventuellt med 24-timmarsregistrering
 • Granska akuta radiologiska undersökningar som DT och MRT hjärna med frågeställning ”skadeutbredning?”
 • Värdera risk för hydrocefalusutveckling samt notera om patienten har likvordränerande shunt
 • Förnya DT hjärna 1-2 månader postakut för hydrocefalusbedömning
 • Beställ MRT hjärna om ej genomförd i akutskedet, för bild av skadeutbredning
 • Neurofysiologisk utredning: EEG, gärna med provokation i form av fotostimulering, hyperventilation och test av reaktivitet, med frågeställning fokalitet/generell påverkan, epileptisk aktivitet, bakgrundsrytm. Somatosensoriska retningssvar, SEP, MEP, VEP och hjärnstamsaudiometri för värdering av förutsättningar för sensorisk input
 • Ställningstagande till nattlig registrering av andning och ventilation för värdering av eventuell koldioxidretention, hypoxi eller sömnapnésyndrom
 • Teambaserad bedömning av sensorisk och motorisk funktion samt muskeltonus
 • Upprepad bedömning av vakenhet och medvetenhet med CRS-R

Mer information

Detta är ett underdokument till Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Uppdaterad: 2021-02-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion