Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Behandling med läkemedel

Trombosprofylax

Enligt lokalt PM, 3-6 månader

Vakenhetshöjande läkemedel

  • Amantadin (Licenspreparat). Insättes ca 4-16 veckor efter skadan, i medicinskt stabil situation utan svår autonom dysfunktion, infektion, smärta, spasticitet, hydrocefalus
  • Andra dopaminagonister kan övervägas, liksom Zolpidem

Autonom instabilitet

  • Betablockerare, gärna propranolol
  • Gabapentin, särskilt vid samtidig tonusökning
  • Intrathecal baklofenpump, vid svår dysautonomi där annan behandling ej hjälper

Spasticitet

  • Baklofen, observera risk för ökad trötthet
  • Botulinumtoxin vid fokal spasticitet
  • Intrathecal baklofenpump

Hypofyssvikt

Levaxin vid thyroideasvikt , Hydrokortison vid kortisolbrist, i samråd med endokrinolog

Mer information

Detta är ett underdokument till Svår hjärnskada med långvarig medvetandestörning

Uppdaterad: 2021-02-12
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion