Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Fimosis

Innehåll på sidan:

Vårdnivå och remiss

Förhudsförträngning är vanlig hos pojkar före och under skolåldern och fordrar ingen behandling annat än om det blir svårt att kissa. Förhudsförträngning  handläggs huvudsakligen inom barnhälsovård, skolhälsovård eller primärvård. Vid kvarstående miktionsbesvär hos yngre pojkar eller kvarstående förhudsförträngning trots salvbehandling vid 10-14 års ålder kan remittering till kirurgkliniken för bedömning avseende operativ åtgärd bli aktuell.

Diagnostik och utredning

Förhuden kan inte dras tillbaka över ollonet.

Prevention

Urin är en steril vätska som naturligt spolar rent under förhuden de år pojken har trång förhud och därför behöver man inte tvätta under förhuden på barn. Torr hud kan ge sprickor, småsår, sveda, svullnad, infektion och ärrbildning i området. Dessa besvär kan undvikas genom smörjning  på området med fet salva (t ex vaselin eller olja). Vid sveda kan man använda Xylocainsalva som är bedövande. Sittbadning  1-2 gånger per dag och eventuell spolning under förhuden rekommenderas endast vid akut varig infektion. Antibiotika behövs sällan. Rekommendera vaselin då och då till alla pojkar  under spädbarnsåldern och småbarnsåren för att förebygga torr hud, fissurer och framtida problem.

Behandling

  • Miktionssvårigheter med krystkissning
  • Kvarstående förhudsförträngning vid 10-14 års ålder utan besvär
  • Remittering  AKUT till kirurgjour om det inte alls går att kissa
  • Endast undantagsvis behandling av pojkar under 7 år

Salva

I första hand behandlas förhudsförträngning med salva som innehåller kortison:

Tajta upp skinnet på förhuden men inte så det gör ont och smörj med Dermovatsalva en gång per dygn, lämpligen på kvällen. Använd en liten mängd salva. Ingen salva på glans. Tvätta händerna efter varje behandling. Salvbehandling ger inga lokala obehag. Efter några dagar ska man försiktigt börja tänja. Behandlingen ska avslutas den dag huden kan retraheras. Maximal behandlingstid är åtta veckor. Sammanväxningarna mot glans ska inte behandlas med Dermovat – de försvinner spontant genom hormonpåverkan under puberteten. Utvärdera behandlingen efter åtta veckor. Om behandlingen då inte har haft resultat bör patienten opereras. Vid förbättring men om förhuden inte helt kan retraheras kan behandlingstiden förlängas med två veckor.

Mer än 90% av pojkar med förhudsförträngning blir bra på enbart salvbehandling.

Operation

Om pojken inte blivit hjälpt av salvbehandling är operation den alternativa behandlingen. Remiss skickas till kirurgkliniken. Operation görs i en kort narkos och man får välja mellan omskärelse och förhudsplastik. Vid förhudsplastik är all förhud kvar.

Fastställt: 2015-09-24

Reviderad: 2019-09-17

Giltigt till och med: 2021-09-17

Fastställt av: Medicinsk programgrupp primärvård och barn- och ungdomsmedicinska kliniken

Ansvarig grupp: Barn- och ungdomshälsa

Granskat av grupp: Barn- och ungdomshälsa

Kontaktperson för innehåll:

Ann Grännö Alm, Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jkp län, Medicinsk vård

Författare:

Uppdaterad: 2019-10-23
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv