Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Föredrag vid vetenskapliga konferenser 2015

Förteckning över föredrag vid vetenskapliga konferenser.

  • Sayardoust S. Tobak och implantat. ITI-seminarium (International Team for Implantology), Göteborg, 11 november 2015.
  • Bergendal B. Diagnostics in hypohidrotic ED – an Essential Dentistry issue? 6th International Conference on Ectodermal Dysplasia, Oslo, Norge, 27-29 maj 2015.
Uppdaterad: 2018-04-25
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården