Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Referenser Ätstörningar barn/vuxen

  • Stockholms läns landsting 2009 Regionalt vårdprogram Ätstörningar.
  • Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia 2005. Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling, svensk psykiatri 8.
  • Östergötlands läns landsting 2012. Vårdprogram. Ätstörningsvård för barn, ungdomar och vuxna.
  • Östergötlands läns landsting 2012. Vårdprocessprogram. Ätstörningsvård för barn, ungdomar och vuxna.
  • Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2012 Barn och ungdomspsykiatrin Stockholms läns landsting
  • MINI-D 5 Diagnostiska kriterier enligt DSM-5, Pilgrim Press AB, Stockholm. 2014

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2017-04-27
Johanna Rosander, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service