Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Förbättringsarbete med hjälp av Svenska palliativregistret

Hur skapar du en bestående god palliativ vård hos alla vårdgivare i ditt län dvs hur kan du göra de röda partierna i ''spindeln'' gröna?

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum, Region Jönköpings län genomför en förbättringsresa under 2015. Nio team från såväl sjukhus som kommunal verksamhet deltar, sex team från vår egen sjukvårdsregion men även 3 team från Göteborgsområdet.  Parallellt genomför Registercentrum Syd ett palliativt förbättringsprojekt med femton deltagande team, erfarenhetsutbyte mellan projekten pågår under projekttiden.
På denna hemsida kommer material från programmet att presenteras.

Svenska palliativregistret i samarbete med Registercentrum Sydost och Qulturum i Region Jönköping län genomförde under hösten 2013 och början på 2014 en förbättringsresa där deltagare från femton län deltog. Tanken var att de som leder vården och omsorgen i länet ska hitta några nyckelpersoner som likt ringar på vattnet kan föra budskapet vidare så att det till sist inte ska spela någon roll var i Sverige man vårdas den sista tiden i livet.

 

Kontakt

Ansvariga för genomförande:

Susanne Lundblad, Qulturum/RCSO
susanne.lundblad@rjl.se

Greger Fransson, Svenska Palliativregistret
greger.fransson@palliativ.se

Projektkoordinator
Annika O'Connor, Qulturum

Mer information

Inbjudan (pdf, nytt fönster)

Svenska palliativregistret (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion