Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

SwEPIQ

Qulturum samverkar med det Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister (SNQ) och är förbättringsresurs i projektet SwEPIQ.
Våren 2014 startades SwEPIQ – ett nationellt projekt som syftar till att ytterligare förbättra svensk neonatalvård. Uppföljningen av projektet kommer att ske genom att följa data i kvalitetsregistret. Meningen är att vi ska lära av varandras rutiner och erfarenheter! SNQ utgör basen för ett nationellt kvalitetsförbättringsarbete enligt EPIQ-modellen (http://www.epiq.ca (nytt fönster)), som har använts med stor framgång inom neonatologin i bland annat Kanada.
Metoden består av flera steg: Först kartläggs nuläget (SNQ-data) och jämförs med aktuell evidens. Därefter tas konkreta förbättringsåtgärder fram och tillämpas, varefter resultatet följs upp via SNQ. EPIQ-modellens styrka är dess inriktning på patientnära, avgränsade och utvärderingsbara åtgärdspaket. Metoden bygger i hög grad på samarbete, såväl mellan yrkesgrupper som geografiskt.
Följande områden ingår:

  • Nutrition
  • Infektioner
  • Transporter

I arbetet med att arbeta med förbättringsåtgärder har Qulturum inbjudits som resurs. Genom fysiska träffar och telefonkonferenser erbjuds deltagarna stöd från Qulturum. Främst är det två områden som Qulturum är involverade i: Nutrition och Infektioner. Målet inom infektioner är att vid utgången av 2016 halvera antalet vårdrelaterade infektioner (VRI) jämfört med 2014.

Kontakt

Berit Axelsson

Anna-Karin Jeppsson

Information

Svensk Neonatalt Kvalitetsregister, SNQ (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion