Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

OPTIMAL strokeprofylax vid förmaksflimmer!
...med hjälp av kvalitetsregistret Auricula

Ett förbättringsprojekt som syftar till att förbättra vardagen för patienter med förmaksflimmer planeras under 2015/16 i samverkan mellan det nationella kvalitetsregistret Auricula, Qulturum och de regionala registercentrumen Uppsala Clinical Research Center (UCR) och Registercentrum Sydost (RCSO).

Vid användarmöte den 1 oktober 2015 kommer ett nytt förbättringskoncept att presenteras. Information kommer fortlöpande att publiceras på denna sida.

Kontakt

Ansvariga för genomförande:
Peter Kammerlind, Qulturum/RCSO

Catrin Henriksson, UCR

Monica Sterner, UCR

 
Projektkoordinator
Annika O'Connor, Qulturum

Information

Kvalitetsregistret Auricula (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion