Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Optimal habilitering mha kvalitetsregistret HabQ

Det nationella kvalitetsregistret HabQ i samarbete med Registercentrum Sydost (RCSO) och Qulturum samt Registercentrum Norr/Memologen genomför en förbättringsresa under 2015 och början av 2016. Nio team från Västerbotten i norr till Jönköpings län i söder deltar i programmet. Teamen från Västerbotten och Västernorrland får stöd i förbättringsarbetet av Memeologen/RC Norr samt deltar på lärandeseminarerna via länk. De sju andra teamen för stöd av Qulturum/RCSO i sitt förbättringsarbete samt träffas i Stockholm på lärandeseminarierna. Mellan lärandeseminarierna erbjuds telefon-/webmöte varje månad för erfarenhetsutbyte och möjlighet till gemensamt lärande.

På denna hemsida kommer material från programmet att presenteras.

Kontakt

Ansvariga för genomförande:
Peter Kammerlind, Qulturum/RCSO

Sandrah Sollenby, Qulturum/RCSO

Maria Hermansson Ström, HabQ

Anders Edström, Memologen/RC Norr


Projektkoordinator
Annika O'Connor

Information

Inbjudan (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsregistret HabQ (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion