Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Modell för systematiskt förbättringsarbete med kvalitetsregisterdata från SKaPa

Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa, har i samverkan med Qulturum sedan 2013 bedrivit ett utvecklingsarbete. I november 2012 beviljades projektet ”Modell för systematiskt förbättringsarbete utifrån registerdata i SKaPa” medel från den Nationella satsningen på Kvalitetsregisters utlysning under rubriken Användbara data. I detta pilotprojekt deltog åtta tandvårdskliniker i Värmland, Jönköping och Östergötland som under ett halvårs tid arbetade med avgränsade projekt för att med hjälp av kvalitetsregistret förbättra tandvården. Detta föregicks av cirka ett halvårs arbete med planering och förankring från projektledningens sida. I september 2013 redovisade klinikerna sina resultat.

Några erfarenheter från projektet är sammanfattningsvis att:
 

  • Projektet har SKaPat tid för vårdutveckling
  • Det har varit bra både för projektledning och klinikerna att göra struktur och att reflektera
  • Ett antal medarbetare i tre organisationer har lärt sig mer om förbättringsarbete
  • Kvaliteten har höjts, eller är under utveckling, på ett antal områden
  • Arbetsformen kan komma till nytta inom andra områden
  • Engagemanget för vårdutveckling har ökat hos många medarbetare

Projektet beskrivs i projektrapporten i högerspalten, då projekttiden var kort följdes klinikernas resultatet upp under 2014 och Qulturum fortsätter att stödja kvalitetsregistret i förbättringsarbete. Under slutet av våren 2014 kommer en uppdaterad projektrapport, som också innehåller en manual för att bedriva förbättringsarbete med hjälp av kvalitetsregister inom tandvård, att sammanställas.

Qulturum har tillsammans med kvalitetsregistret SKaPa startat ett nytt förbättringsprojekt med nio tandvårdskliniker från Örebro län, Kalmar län, Östergötland samt en klinik från Praktikertjänst. Under april 2015 startade sex kliniker i Kalmar län och Östergötland sina förbättringsarbeten med ett inledande lärandeseminarium i Kalmar respektive Linköping. Under augusti kommer tre kliniker att ha sitt första lärandeseminarium i Örebro och en klinik i Visby.

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion