Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Samverkan Barnhälsovården och förskolan i Jönköpings län, 17 september 2015

2012 startade ett länsövergripande utvecklingsarbete gällande samverkan kring tidig upptäckt och tidig insats för de små barnen. Tillsammans har barnhälsovården och förskolan arbetat fram ett gemensamt arbetsverktyg som kallas "mitt barn" formuläret. "Mitt barn" formuläret ersätter den tidigare "5 års lappen". Syftet med "Mitt barn" formulären är att ge barnhälsovården, förskolan och föräldrarna möjlighet att genom samverkan, tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Konferensdagen innehåller bland annat återkoppling kring arbetet med "Mitt barn" formulären och dessutom flera intressanta föreläsningar.

Tid och plats: 17 september 2015, 09.00-16.00, Kungsporten, Huskvarna.

Föreläsare: Madeleine Sjöman, Berit Gustafsson, Kjerstin Almqvist, Carin Oldin, Lotta Lilja

Föreläsningsmaterial

Kontaktpersoner

  • Marita Davidsson, förskolestrateg Jönköping,
  • Lotta Lilja, verksamhetsutvecklare Barnhälsovården,
  • Marie Rahlén-Altermark, länssamordnare psykisk hälsa, barn och unga,

Program/inbjudan

Deltagarlista

Kontakt

Noomi Carlsson
036-32 40 92/0767-24 74 09

Johanna Rosander
Webbredaktör/administrativ samordnare

Uppdaterad: 2016-02-22
Johanna Rosander, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion