Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

 

Vårdprevention - aktiviteter och utbildningar

Vårdprevention i fokus

Torsdag 22 nov 2018 kl 12:30-16:30 på Qulturum

För medarbetare på länets 3 sjukhus

Vårdpreventionsstjärna 2018 kommer att utses

Anmälan i lärandekalendern kommer kan göras inom kort.

 

Vårdprevention i RIU:

Regiongemensamt utbildnings och utvecklingsprogram för nyexaminierade sjuksköterskor i Region Jönköpings län, RIU

 

Utbildningar: Vårdprevention i praktiken.

För all personal inom slutenvård

Anmälan via Lärandekalendern

Höglandssjukhuset

2018-01-24

2018-01-30

2018-02-27

 

Ryhov

2018-01-29

2018-02-19

2018-04-09

 

Värnamo

2018-04-17

2018-04-18

2018-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Susanne Lundblad
utvecklingsledare, Qulturum

Uppdaterad: 2018-01-09
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion