Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Hur du kan ta upp personcentrerad vård på din arbetsplats

1. Om du har några minuter till förfogande på arbetsplatsträff och vill lyfta ämnet

Filmtips:

2. Om du har cirka 30-45 minuter

Filmtips/föreläsningar:

Efter filmerna diskutera och reflektera över innehållet. Arbetar vi personcentrerat idag? På vilket sätt gör vi detta? Hur kan vi utveckla verksamheten?

 

3. Workshop 2 timmar

  1. Använd stor golvyta, tänk en linje där ena änden symboliserar att vi arbetar 100% med personcentrering och den andra delen 0%. Uppmana arbetskamraterna att ställa sig på det ställe utmed linjen som motsvarar hur personcentrerat du arbetar idag.
  2. Sätt er i smågrupper, fundera över var sitt exempel där ni upplever att ni verkligen arbetat personcentrerat. Delge detta för varandra.
  3. Fundera ut var sitt exempel där det personcentrerade arbetssättet kan ökas.
  4. Delge varandra i storgrupp.
  5. Gör en plan för hur de exempel där personcentrerade exempel kan implementeras i verksamheten.

Personcentrerat arbetssätt där patienternas förmåga och anhörigas resurser tas tillvara.

  1. Använd stor golvyta och tänk 100% i ena änden där vi maximalt tar tillvara patientens resurser, tänk 0 % i andra änden där patienten resurser inte tas tillvara. Arbetskamraterna ställer sig var på linjen som motsvarar på vilket sätt de arbetar.
  2. Sätt er i smågrupper och diskutera på vilket sätt personernas egna resurser tas tillvara i verksamheten samt på vilket sätt kan resurser hos anhöriga tas tillvara? Vilka hinder finns för att involvera/ta tillvara patientens resurser, anhörigas resurser.
  3. Ge exempel, på vilket sätt kan vi implementera detta i verksamheten.

Kontakt

Louise Nordlund Johansson

Malin Skreding Hallgren

Uppdaterad: 2020-12-01
Anna Kvarnefors, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion