Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Självdialysen

2005 utbildades den första patienten på självdialys. I dag är det en självklar möjlighet i egen paviljong på Länssjukhuset Ryhov.

När dåvarande dialyspatienten Christian Farman 2005 ville lära sig att köra dialys själv sa Britt-Marie Banck, sektionsledare på självdialysen, direkt ja.

- Christian var väl påläst. Han fick samma utbildning som de sjuksköterskor som börjar arbeta på dialysen. Han hade dialyskateter, och vi tejpade fast en ”dummykateter” där han kunde sitta och träna sin fingerfärdighet.

Intresset spred sig och efter ett tag hade Britt-Mari Banck och sjukskötare Bengt Rubinsson fler patienter i individuell utbildning.

- Vi är lite allergiska mot papper och checklistor, utan vill istället ha praktiskt lärande. Patienterna ska mogna i vad de vågar göra, sedan kan det ta åtta veckor eller ett år, säger Britt-Mari Banck.

I mars 2011 kunde den nya paviljongen för självdialys öppnas, vägg i vägg med den assisterade dialysverksamheten. I dag har de 13 patienter som kommer regelbundet för självdialys på Ryhov, medan två patienter gör sin dialys hemma.

- Det brukar röra sig om cirka 15 patienter. Samtidigt som många transplanteras, får vi nya patienter. Hit kan de komma i princip när de vill. Dialysen tar cirka 25 timmar i veckan. Den här möjligheten har gjort att en del kan arbeta också.

Många patienter har också vittnat om vad det betyder för dem att själva ta ansvar för sin behandling och Britt-Mari beskriver hur patienterna byter tips med varandra kring detaljer i behandlingen.

- Tillit är ett ord vi använder ofta.  Vi går inte och kollar inställningarna utan litar på att de kan det. Det är nog för att de själva får bestämma gången i upplärningen. Det är härligt att se när de kan göra det själva.

Britt-Mari Banck konstaterar att det nya arbetssättet har förändrat relationen till patienterna.

- Det blir mer som ett partnerskap. När de sedan behöver oss tar vi på oss sjuksköterskerollen.

Dagens tydliga trend att patienten ska vara delaktig och få ta ansvar är något hon vill se en spridning av inom sjukvården.

- Vi måste släppa kontrollen och lita på patienten.  Det är så skönt för patienten att känna sig som en människa och inte som en grå massa i korridoren.

Kontakt

Patrik Blomqvist

Uppdaterad: 2021-02-23
Britt-Mari Banck, Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, Medicinsk vård