Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Partnerskap, berättelse och dokumentation

Personcentrerad vård innebär att verkligen se människan bakom diagnosen: en människa med tankar och känslor, erfarenheter och kunskaper, traditioner och värderingar. Personer som söker vård är ju så mycket mer än sin sjukdom. Därför är det viktigt att kunna utgå från personens upplevelse av sin situation som patient och se vilka förutsättningar, resurser och hinder som hen har.

De tre nyckelbegreppen i modellen för personcentrerad vård är:

1. Partnerskap
2. Berättelse
3. Dokumentation

1. Partnerskapet – handlar om att bygga en ömsesidig respekt och förståelse för varandras kunskaper. Personen kan sina förmågor, samt vet hur det är leva med sin sjukdom. Vårdpersonalen har professionell kunskap om sjukdom, vård, behandling och/eller rehabilitering på en generell nivå. När dessa båda kompetenser möts och respekteras av båda parter, skapas ett partnerskap.

2. Berättelsen – handlar om att ge tid och utrymme för personen att berätta om sitt tillstånd och sin livssituation. Den är en viktig del för att få en helhetsbild av personen och inte bara se själva sjukdomen. Berättelsen är grunden för en gemensam vårdplanering och överenskommelse om de kommande stegen i behandling/rehabilitering.

3. Dokumentation – handlar om att fånga berättelsen och vård- (eller hälso-)planen i patientjournalen och se till att dokumentationen följer personen genom vårdkedjan. Personen ska inte behöva upprepa sin berättelse gång på gång för nya vårdgivare.

Källa: GPCC (Centrum för personcentrerad vård)

Kontakt

Malin Skreding Hallgren

 

Goda exempel, arbetssätt och metoder

Goda exempel, arbetssätt och metoder för personcentrerad vård

Mer information

GPCC - Centrum för Personcentrerad vård (nytt fönster)

Uppdaterad: 2020-12-01
Anna Kvarnefors, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion