Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Indikatorer för strokerehabilitering i primärvården

Projektet ska under hösten 2015 utveckla en modell för hur valida och reliabla rehabiliteringsindikatorer som innefattar hela vårdkedjan vid stroke tas fram. Projektet ska också ta fram konkreta förslag på evidensbaserade indikatorer som är användbara för strokerehabilitering inom primärvård.

Kontakt

Projektledning
Anna Trinks
Qulturum, Region Jönköpings län

Sandrah Sollenby
Qulturum, Region Jönköpings län

Expertgrupp
Ulla Bigelius

Birgitta Fagervall Yttling
Wania Wigren

Christina Eriksson
Sverker Johansson
Kerstin Hulter Åsberg
Disa Sommerfeld
Elin Andersson

Referensgrupp
Birgit Rösblad
Christina Lundqvist
Marianne Ytterberg
Bo Norrving


 

Uppdaterad: 2018-10-11
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion