Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Så här fungerar vårdriktlinjerna -anpassade för region Jönköpings län

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd är för hälso- och sjukvårdspersonal i region Jönköpings län.

Dokumenten utgör ett regionalt beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet och innehåller även länkar till omvårdnad och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd ägs och förvaltas av region Jönköpings län.

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård