Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Söka och läsa vårdriktlinjer, region Jönköpings län

Sök i vårdriktlinjer

Använda fritextsökningen längst upp till höger på webbplatsen för att söka i vårdriktlinjerna.

Områden

Dokumenten publiceras inom följande områden:

 • Akut sjukvård
 • Barn- och ungdomshälsa
 • Geriatrik
 • Habilitering
 • Hud och STI
 • Infektion och smittskydd
 • Internmedicin
  - Endokrinologi och hypertoni
  - Hematologi
  - Kardiologi
  - Lungor och allergi
  - Mage och tarm
  - Nefrologi
  - Neurologi
 • Kirurgi
 • Kvinnohälsa
 • Levnadsvanor
 • Onkologi
 • Ortopedi
 • Palliativ vård
 • Psykisk hälsa - barn och ungdom
 • Psykisk hälsa - vuxna
 • Reumatologi
 • Smärta
 • Urologi
 • Ögon
 • Öron, näsa och hals

Dokumentens struktur

De flesta dokument innehåller de här avsnitten:

 • Inledning
 • Vårdnivå och remiss
 • Diagnostik och utredning
 • Prevention
 • Behandling
 • Sjukskrivning
 • Uppföljning
 • Barnperspektivet
 • Kvalitetsindikatorer
 • Omvårdnad
 • Rehabilitering
 • Patientinformation
 • Mer information
 • Referenser

Längst ned på varje sida finns uppgifter om när dokumentet är fastställt och reviderat samt vem som är ansvarig för innehållet. 

Fråga om vårdriktlinjerna, region Jönköpings län

Använd formuläret eller mejla frågor och synpunkter till funktionsbrevlåda XXXXXX

Mer information

Åter till Så här fungerar vårdriktlinjerna anpassade för region Jönköpings län

Fråga om vårdriktlinjer
 

Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård