Region Jnkpings ln Specialiserat kliniskt kunskapsstöd
www.domannamn.se

Publicera vårdriktlinjer, region Jönköpings län

  • Redaktionsgruppen ansvarar för publicering av fastställda dokument på internet, samt för nyheter om nya och reviderade dokument.
  • Publicering följer regionens policy för webbpublicering och riktlinjer för bland annat tillgänglighet, metadata och länkning.
Uppdaterad: 2017-04-27
Emma Rosenquist, Kvinnokliniken Länssjukhuset Ryhov, Kirurgisk vård